Sekretesspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Tack för att du besöker vår hemsida och vår butik och tar del av våra erbjudanden avseende Lattoflex madrass/säng Anneliese. 

För oss är det mycket viktigt att dina personuppgifter skyddas på rätt sätt när de samlas in, bearbetas och behandlas i samband med ditt besök på vår hemsida eller på annat sätt. I enlighet med vår lagstadgade informationsskyldighet, informerar vi dig därför om vem vi är, hur vi samlar in och sparar personuppgifter, vilka personuppgifter det gäller samt i vilket syfte vi kommer att använda dem. Vi kommer även att meddela dig vid det första tillfället dina personuppgifter överförs till oss samt vilka personuppgifter det gäller. Denna Information om behandling av personuppgifter gäller för alla webbplatser som kan nås via internetdomänen www.myanneliese.com. För andra webbplatser gäller den dataskyddsinformation som finns tillgänglig där.

Personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) är

Thomas GmbH + Co. Sitz- und Liegemöbel KG
Walkmühlenstraße 93

D-27432 Bremervörde, Tyskland

1. Skydd av personuppgifter

Dataskyddet syftar till att skydda personuppgifter, dvs. varje upplysning som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Namn, postadress och e-postadress är typiska personuppgifter, men även andra uppgifter i samband med internetanvändning såsom en dators IP-adress.

2. Automatisk och anonym insamling, användning eller annan behandling av uppgifter

Från användarens webbläsare samlar vi in, bearbetar och använder automatiskt data som inte är personuppgifter. Detta gäller

- webbläsarens typ och version
- datorns operativsystem
- referrer URL (senast besökta webbplats)
- tidpunkt för serverförfrågan.

3. Cookies

Vi använder cookies (mindre textfiler som lagras på din dator, platta eller telefon) på olika webbplatser för att göra ditt besök mer användarvänligt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner. Vissa cookies som vi använder oss av är så kallade temporära cookies, dvs. tillfälliga filer som tas bort när webbläsaren stängs. Andra typer av cookies, så kallade beständiga cookies, blir däremot kvar på din dator, platta eller telefon även efter att du stängt webbläsaren. På så sätt kan vi och våra samarbetspartners känna igen din webbläsare vid nästa besök. Om du vill tillåta eller blockera cookies manuellt kan du ställa in din webbläsare så att du blir tillfrågad om du tillåter respektive inte tillåter cookies i varje enskilt fall, endast under vissa villkor eller generellt. Du kan även ställa in webbläsaren så att den automatiskt blockerar alla eller endast vissa typer av cookies. Om du blockerar cookies kan dock funktionaliteten av vår webbplats begränsas.

4. Föranledd insamling, användning eller annan behandling av personuppgifter

Principiellt är insamling eller överföring av personuppgifterinte nödvändigt för användandet av våra webbplatser. 

Behandling eller användning av dina personuppgifter kommer endast ske om du lämnar dessa frivilligt. Detta kan vara nödvändigt i följande fall.

(1) Förfrågningar/beställningar/avtal

Vi samlar och behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med förfrågningar, beställningar, avtalsfrågor eller andra personliga affärshändelser i den mån de är relevanta för ändamålet.

Vi använder de av dig angivna personuppgifterna i syfte att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och för att kunna fullgöra de avtal vi har slutit med dig. Detta kan innebära att vi måste överföra dina personuppgifter till företag som vi anlitar för att kunna tillhandahålla tjänsten eller fullgöra våra avtalsförpliktelser, exempelvis transport- eller andra tjänsteföretag.

(2) Registrering

Du behöver inte registrera dig för att sluta ett avtal i vår e-handelsbutik. Vi erbjuder dig dock möjligheten att öppna ett eget kundkonto för framtida transaktioner. För att kunna öppna ett sådant kundkonto, måste personuppgifter anges. I samband därmed efterfrågas följande personuppgifter:

- Efternamn, förnamn

- Adress

- Ee-postadress

- Ttelefon

- Ålder

(3) Nyhetsbrev

Om du prenumererar på ett nyhetsbrev använder vi din e-postadress i eget reklamsyfte tills du säger upp din prenumeration. Du kan säga upp din prenumeration när som helst. Du måste ange en fungerande e-postadress som är kopplad till dig själv för att kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev. 

(4) Överföring till statliga inrättningar och myndigheter

Vi överför uppgifter till behöriga statliga institutioner eller myndigheter endast i den mån vi är rättsligt förpliktade därtill genom gällande lagkrav eller domstolsbeslut.

(5) Reklam, marknadsundersökning, intressebaserad annonsering 

Inom lagstiftningens ramar kan vi skapa pseudonymiserade användarprofiler för användning i samband med reklam, marknadsundersökning och intressebaserad annonsering. Användarprofilen kopplas inte till uppgifter om vilken person som pseudonymiserats. Du har rätt att invända mot att personuppgifterna används för reklam, marknadsundersökning eller intressebaserad annonsering.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av denna webbplats. Informationen om din användning av denna webbplats som genereras av sådana cookies överförs vanligtvis till en av Googles servrar i USA och lagras där. På uppdrag av webbplatsens operatör kommer Google att använda informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen samt tillhandahålla tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och internet till webbplatsens operatör. IP-adressen, som din webbläsare överför inom ramen för Google Analytics, kommer inte sammanföras med andra uppgifter från Google. Du kan blockera användningen av cookies genom att välja sådan inställning för din webbläsare. Vi vill dock uppmärksamma dig på att vissa av webbplatsens funktioner i det fallet eventuellt inte kan användas fullt ut. Därutöver kan du  förhindra att uppgifter som genereras av cookies och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) överförs till och behandlas av Google genom att ladda ner och installera programtillägget som finns under följande länk: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

För mer information om användarvillkor och personuppgiftsskydd, vänligen se https://www.google.com/analytics/terms/se.html eller
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.
Vi vill upplysa dig om att vi på denna webbplats har utökat Google Analytics med koden "gat._anonymizeIp" som säkerställer att endast anonymiserade IP-adresser samlas in (”IP-maskning”).

HubSpot

För vår marknadsföring på webben använder vid HubSpot, en tjänst från företaget HubSpot Ireland Limited, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. HubSpot är en integrerad programvarulösning som omfattar olika delar av vår marknadsföring på webben, t.ex. innehållshantering (CMS), webbplatser, marknadsföring genom e-post och nyhetsbrev samt publicering i och bevakning av sociala medier. Vi använder HubSpot för att avgöra vilka tjänster och erbjudanden som är intressanta för dig. Vi använder denna information enbart i syfte att optimera vår marknadsföring. HubSpot är ett programvaruföretag från USA med en filial i Irland.

HubSpot är certifierat enligt kraven i "EU - U.S. Privacy Shield Frameworks" och följer ramavtalet ”TRUSTe’s Privacy Seal” samt ”U.S. - Swiss Safe Harbor”.

Mer information om behandling av personuppgifter från HubSpot »

Mer information från HubSpot om EU:s regelverk om dataskydd »

• Mer information om hur HubSpot använder cookies finns här och här»

5. Sociala nätverk

På vår webbplats finns länkar till vår närvaro på olika sociala medier. Vänligen observera att vi inte är ansvariga för hur operatörerna av dessa plattformer samlar in, bearbetar eller på annat sätt behandlar personuppgifter.

Facebook

På vår webbplats finns länkar till vår Facebook-sida, en tjänst som tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. För mer information om behandling av personuppgifter av Facebook, vänligen se:

https://sv-se.facebook.com/policy.php.

Instagram

På vår webbplats finns länkar till vårt konto på Instagram, ett socialt nätverk som tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. För mer information om behandling av personuppgifter av Instagram, vänligen se:

http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

På vår webbplats finns länkar till Pinterest, en tjänst som tillhandahålls av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301. För mer information om behandling av personuppgifter av Pinterest, vänligen se: 

http://pinterest.com/about/privacy/.

WhatsApp

På vår webbplats finns kommunikationsfunktioner från WhatsApp, en tjänst som tillhandahålls av WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. För mer information om behandling av personuppgifter i samband med denna tjänst, vänligen se:

https://www.whatsapp.com/legal/?l=sv#privacy-policy 

6. Rätt till tillgång

Du har rätt att kräva tillgång till de personuppgifter om dig som vi har lagrat. Detta omfattar även information om var dessa uppgifter kommer ifrån, till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna har lämnats ut eller ska lämnas ut samt ändamålen med lagringen av uppgifterna.

7. Rättelse och radering

Vi förpliktar oss att radera personuppgifterna, som vi behandlar för egna ändamål, så snart behandlingen inte längre är nödvändig för dessa ändamål. Istället för  radering av uppgifterna ska uppgifternas behandling begränsas, i det fall radering strider mot en rättslig grund  i lag, stadgar eller avtal, om det skäligen kan antas att radering menligt kan påverka en persons skyddsvärda intressen eller om radering till följd av uppgiftslagringens särskilda natur endast är möjlig till ett oproportionerligt besvär eller inte alls.

Därutöver har du alltid möjlighet att begära att de av oss insamlade personuppgifterna begränsas, rättas eller raderas. Personuppgifterna raderas även ifall du återkallar ditt samtycke till insamling, bearbetning eller behandling av uppgifterna. Om du återkallar samtycket under en pågående affärstransaktion, raderas personuppgifterna omedelbart när affärstransaktionen är avslutad. Detta påverkar dock inte våra förpliktelser att radera eller begränsa behandlingen av personuppgifter som gäller enligt lag.

Vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarige om du har frågor rörande dataskydd. Kontaktuppgifter finns på vår webbplats under ”Rättsligt meddelande”.

 

8. Tekniska och organisatoriska åtgärder

Vi förpliktar oss att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa ett effektivt genomförande av gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter, såvida detta står i proportion till syftet med åtgärden. Eftersom fullständigt skydd av personuppgifter inte kan säkerställas av oss vid kommunikation via e-post, rekommenderar vi att konfidentiell information skickas som fysisk postförsändelse.

Följ oss på
 
Använd Anneliese på alla underlag!
Sov alltid 100% avslappnat!
Comfort Comfort