Ångerrätt

Information om ångerrätten

Ångerrätt 

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. 

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar sista varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du lämna ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda detta avtal till oss (LATTOFLEX, Thomas GmbH + Co. Sitz- und Liegemöbel KG, Walkmühlenstraße 93, D-27432 Bremervörde, Tyskland, E-post: help@myanneliese.com) (t.ex. i ett brev avsänt per post, fax eller e-post.) Du kan använda den bifogade standardblanketten, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi kommer och hämtar varan Vi kommer att betala kostnaderna för återsändandet av varan. Du är ansvarig endast för varans minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Slut på Information om ångerrätten

 

Undantag från ångerrätten 

 Det föreligger ingen ånggerrätt vid distansavtal

•som vi sluter med person som är näringsidkare enligt definitionen i § 1 konsumentköplagen (1990:932)

•om leverans av vara som inte är förtillverkad och för vars tillverkning konsumentens individuella val eller     anvisningar är avgörande eller som är tydligt anpassad till konsumentens personliga behov

•om leverans av vara som av hygieniska eller hälsoskyddsskäl inte är att lämplig att återlämnas efter att försegling har brutits efter avlämnandet

•om leverans av vara som är av sådan beskaffenhet att den efter avlämnandet oskiljbart blandades med annat gods.

 

Standardblankett för utövande av ångerrätt

Följ oss på
 
Använd Anneliese på alla underlag!
Sov alltid 100% avslappnat!
Comfort Comfort